امروز جمعه 28 مهر 1396 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 42 2730000 96070003 نرم افزار گرافيكی Corel Draw
نرم افزاریست درجهت طراحی و گرافیک تخت
ساعت دوره: زوج 09 تا 12

با هماهنگی 44 3060000 96157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 24 2670000 96233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 3010000 96209004 Revit Architecture

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 48 3640000 96358001 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 40 3020000 96166002 Rhino
برنامه ای درجهت مدل سازی سه بعدی بارویکرد مناسب
ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1890000 96459002 انیمیشن پایه سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 26 1890000 96459001 انیمیشن پایه سطح 1

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30 و يکشنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 46 4130000 96610001 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2 -Android WorkShop

ساعت دوره: يکشنبه 18 تا 20 و سه شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 3630000 96158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 54 3060000 96069009 نرم افزار گرافيكی Photoshop
نرم افزاری است درجهت کارکردن برروی عکس و برای همه کسانی که باکامپیوتر کارهای گرافیکی ثابت و حتی متحرک انجام میدهند
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 40 3350000 96037002 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: زوج 17 تا 20

با هماهنگی 80 6560000 96086001 MCSE

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 26 2250000 96115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 3960000 96119003 Etabs

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 32 1750000 96009009 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: زوج 08 تا 12 و فرد 08 تا 12

با هماهنگی 32 1750000 96009007 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 36 1990000 96245002 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 16 940000 96074004 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 16 940000 96074003 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 24 1400000 96114002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: يکشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 40 3740000 96424001 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20 و سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1320000 96446002 Word - سطح 1

ساعت دوره: شنبه 16 تا 19 و دوشنبه 16 تا 19

با هماهنگی 50 2610000 96043008 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی
فن آشنایی با اصول عملیات دریافت و پرداخت وجوه مالی
ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1396/08/06 32 1330000 96120016 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1396/08/01 70 5170000 96984002 ضوابط و فرآیندهای شهرسازی پیشرفته
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: زوج 13:00 تا 18:00 و فرد 13:00 تا 18:00

1396/08/16 52 2180000 96121014 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 22 1200000 96365001 Microsoft PowerPoint 2016

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1396/08/07 52 2180000 96121012 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 26 1350000 96363001 Microsoft Excel 2016

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 26 1320000 96362001 Microsoft Word 2016

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 26 2000000 96202001 Excel پیشرفته بر اساس کاربردهای تخصصی

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1396/07/30 50 2890000 96138002 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1396/08/04 48 3300000 96355003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 13 تا 16

با هماهنگی 42 2730000 96070004 نرم افزار گرافيكی Corel Draw
نرم افزاریست درجهت طراحی و گرافیک تخت
ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 28 1900000 96078003 طراحی بانك های اطلاعاتی به كمك نرم افزار Access

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1396/08/01 48 3380000 96356004 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی
جهت برنامه نویسی سمت سرور طراحی صفحات وب و تولید برنامه های ویندوزی و کار با پایگاه داده
ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 2 1200 96799001 تست

ساعت دوره: زوج 08 تا 10

با هماهنگی 46 1930000 96122005 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 30 2500000 96636001 iOS

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 48 3380000 96356005 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی
جهت برنامه نویسی سمت سرور طراحی صفحات وب و تولید برنامه های ویندوزی و کار با پایگاه داده
ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 32 1330000 96120018 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

1396/08/10 5 0 96670001 آشنایی با مبانی و مفاهیم مدیریت پروژه ها و خدمات

ویژه پرسنل محترم دادگستری
ساعت دوره: چهار شنبه 08 تا 14

1396/08/03 5 0 96666001 معماری فناوری اطلاعات سازمانی

ویژه پرسنل محترم دادگستری
ساعت دوره: چهار شنبه 08 تا 14

با هماهنگی 16 1100000 96370002 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 42 3810000 96010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP
برنامه نویسی برای طراحی وب ،اما از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده می شود
ساعت دوره: شنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 50 2610000 96043001 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی
فن آشنایی با اصول عملیات دریافت و پرداخت وجوه مالی
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 30 2690000 96511002 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE
جهت تولید برنامه هایی که برروی سیستم عامل اندروید و موبایل ها اجرا میشود
ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 48 2890000 96061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C
جهت تولید برنامه های سطح پایین و کار با سخت افزارها به صورت مستقیم
ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 3290000 96052002 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full
ذخیره،نگهداری و پردازش اطلاعات با امنیت بالا
ساعت دوره: يکشنبه 16:30 تا 20 و سه شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 44 3250000 96339002 Adobe After Effects
نرم افزاریست چندکاره درجهت تولید انیمیشن،کارهای آتلیه ای و استفاده درسینما و تلویزیون
ساعت دوره: شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 2530000 96057002 +Network
جهت اتصال و مدیریت ارتباط سیستم های کامپیوتری
ساعت دوره: يکشنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 54 3060000 96069010 نرم افزار گرافيكی Photoshop
نرم افزاری است درجهت کارکردن برروی عکس و برای همه کسانی که باکامپیوتر کارهای گرافیکی ثابت و حتی متحرک انجام میدهند
ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 8 1510000 96869001 کارگاه اصول تایپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 32 1330000 96120013 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 120 8270000 96471001 طراحی صفحات وب با تکنولوژی MVC

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 90 4900000 96261002 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 46 2940000 96156003 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی
برنامه ای درجهت ساخت مدلهای 3بعدی پیشرفته و انیمیشنهای حرفه ای
ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 50 2480000 96481002 انيميشن- مبانی و طراحی دو بعدی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2560000 96512001 طراحی سایت با WordPress

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 32 1750000 96009010 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 34 2890000 96208001 Indesign
نرم افزاری جهت طراحی و فرم بندی کتاب،مجله،روزنامه...
ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 36 3000000 96207002 Illustrator
نرم افزاریست درجهت طراحی و گرافیک تخت
ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 2450000 96128001 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray
برنامه ای جهت عملیات رندرینگ پیشرفته و حرفه ای در جهت ساخت مکانهای طبیعی
ساعت دوره: شنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 48 2780000 96201003 Excel پیشرفته

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 24 1810000 96095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: پنج شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 44 2750000 96059001 Catia1 - طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 4340000 96488001 انیمیشن -مجسمه سازی دیجیتال ( sculpt ) و مبانی ساخت کاراکتر
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2690000 96199002 ABAQUS

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 20 1200000 96614001 حقوق شهروند الکترونیک

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 30 3660000 96006001 Primavera Enterprise

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 40 3400000 96528001 AutoCAD MAP

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 20 970000 96093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی -آشنایی با اصول تایپ و Word مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 09 تا 12 و يکشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 20 970000 96331001 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 36 1680000 96289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 20 970000 96093002 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی -آشنایی با اصول تایپ و Word مقدماتی

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 18 و سه شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 36 3180000 96015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2680000 96004001 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: شنبه 18 تا 20 و دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 50 2600000 96136001 حسابداری صنعتی 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 3530000 96357001 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 30 2340000 96770001 برنامه نویسی اندروید با کد نویسی #C

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 32 1690000 96425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 16 1440000 96870001 کارگاه رندر پیشرفته V- Ray

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 60 0 96986002 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: شنبه 15 تا 18 و چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 60 0 96986001 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18 و سه شنبه 15 تا 18

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

نرخ شهریه های مندرج در سایت براساس شهریه 95 بوده و تا زمان اعلام شهریه 96، شهریه ها به صورت علی الحساب دریافت می گردد.

نرخ شهریه های مندرج در سایت براساس شهریه 95 بوده و تا زمان اعلام شهریه 96، شهریه ها به صورت علی الحساب دریافت می گردد....


شروع دوره برنامه نویسی به زبان #C مقدماتی 01/08/96

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره نرم افزار حسابداری بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره حسابداری مقدماتی بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره حسابداری پیشرفته 30/07/96

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
training2@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس