• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
image doreha: 

هر فریلنسر باید چه مهار تهایی داشته باشد؟

هر فریلنسر باید چه مهار تهایی داشته باشد؟

حدود 3سال است که انجام پروژه هاى مختلف کارى به شکل دورکارى رواج بسیار زیادى پیدا کرده. به همین خاطر، بسیارى  از افرادى که تا دیروز در محیط کارى حضور فیزیکى داشتند، به صورت دورکارى مشغول به کار شده اند. زمانى که به فریلنسرشدن فکر مى کنید، قطعا از مزایاى آن لذت خواهید برد. به عنوان مثال، دیگر لازم نیست که سر ساعت معینى از خواب بیدار شوید و

چقدر با مرکز آموزش آشنا هستید ؟

چقدر با مرکز آموزش آشنا هستید ؟

" محیطی کارگاهی برای یادگیری مهارت های مرتبط با #فناوری_اطلاعات ... با استفاده از مدرسین عالی و سطح محتوای آموزشی با کیفیت خوب " 

این سخن تعداد زیادی از دانشبران مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان است. 

مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان ازسال 1369 فعالیت خود را آغاز نموده است و تا کنون بیش از 179000 دانشبر از این مرکز استفاده کرده اند.