• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

شهر یادگیرنده

from vision to action.jpgسامانه جدید آموزش هاي غير حضوري مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداري اصفهان

 

آموزش مبانی و توسعه مفاهیم شهر هوشمند به روش دوره غير حضوري و حرکت به سمت پرورش شهروند هوشمند و تحقق شهر هوشمند در مفهمومی جامع تر و بین المللی " شهرهای یادگیرنده "

امروزه با توجه به فراگيري تکنولوژي هاي نوين و به خصوص فناوري اطلاعات و شبکه جهاني اينترنت ، تمام شيوه هاي فکري و عملي قبل را تغيير داده است. اين تغيير به حدي است که در صورت وارد نشدن در اين جريان و عدم حرکت با سرعت مناسب با اين تغييرات، قادر به ادامه روال جاري فعاليت مرکز نخواهيم بود. ازطرفی با توجه فعالیت های متعدد صورت گرفته در کشور در خصوص آموزش های غیر حضوری و الکترونیکی، ورود به این جرگه نیاز به مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر مزیت های ماندگار سازمان فاوا و شهرداری اصفهان دارد. به همين دليل سامانه LCITY یا شهریادگیرنده بر اساس شرايط فعلي بازار آموزش ايران، مذاکره با حوزه هاي فني سازمان، مطالعات تطبيقي انجام شده در آموزشگاه هاي معتبر دنيا و موضوعات طرح شده توسط سازمان ملل متحد برای تحقق شهرهای پایدار، خلاق، هوشمند و ... تهيه شده است.

شهر یادگیرنده پروژه ای برای تمامی شهرهای کشور است، پروژه lcity برگرفته از مفهوم Learning City سازمان جهانی یونیسکو با رویکرد ایرانی اسلامی خواهد بود جهت ايجاد يك شهر هوشمند زيرا شهر هوشمند نیازمند سکویی مانند شهر خلاق است و شهر خلاق نیازمند بستری پرظرفیت و قدرتمند به نام شهر یادگیرنده است. شهریادگیرنده مردم یک شهر را جهت مشارکت در توسعه یک شهر خلاق و هوشمند هدایت و آموزش می‌دهد.

برای استفاده از محتواهای آموزشی می‌توانيد به سامانه LCITY.IR مراجعه نمایید.

افزودن ديدگاه