• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
رتوش عکس در فتوشاپ

روتوش Retouch

در واقع Retouch یک فرآیند کامل جهت بررسی کامل یک تصویر از موها تا کفش ها در تصویر است که تک تک اجزای یک تصویر مورد بررسی دقیق و ریزبینی قرار گرفته و می بایست توسط تکنیک های متفاوتی که برای رفع عیوب وجود دارد آنها را برطرف نمود.

رتوش عکس - از گرفتن عکس تا  چاپ و تحویل به مشتری

یکشنبه, تیر 23, 1398 - 12:55