• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

حسابداری بازرگانی (پیشرفته)

حسابداری بازرگانی (پیشرفته)

سرفصل ها:
  • تعريف موجودي نقد و بانك ( صندوق، بانك، تنخواه):
  • صندوق : كنترل صندوق، ثبت صندوق
  • بانك : كنترل حساب بانك، مغايرت بانکی
  • تنخواه گردان : كنترل تنخواه، انواع تنخواه
  • تعريف حسابداری  بازرگانی:
  • ثبت خريد  ( برگشت از خريد و تخفيفات، تخفيفات نقدي خريد)
  •  ثبت فروش( برگشت از فروش و تخفيفات، تخفيفات نقدي فروش) بستن حساب­های موقت
  • ثبت اصلاح حساب­ها

اکسل مخصوص حوزه مالی و درآمد

اکسل مخصوص حوزه مالی و درآمد

در اين دوره در نظر است اکسل براي مديران و کارشناسان جهت حوزه مالي ارايه گردد که در آن از توابع ويژه اين حوزه مانند محاسبه استهلاک، وام و ... همچنين ساخت گزارش هاي ترکيبي از جداول آموزش داده مي‌شود.

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

1.دفاتر قانونی حسابداری ( دفتر روزنامه – دفتر كل)
2.دفتر معين ( دفتر كمكي) 
3.تراز آزمايشی ( گزارش¬هاي غير رسمي)
4.گزارش¬هاي مالي (صورت سود و زيان -  صورت سرمايه- ترازنامه )
5.تعديلات يا اصلاحات حسابداری
6.تراز آزمايشی اصلاح شده  
7.بستن حساب¬ها ( دائمي، موقت)
8.تراز اختتاميه ( سند اختتاميه)