• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥

3D MAX سطح دو (صحنه سازی سه بعدی)

3D MAX سطح دو (صحنه سازی سه بعدی)

  • آموزش نور پردازی 
  • دوربین
  • مواد 
  • حرکت 
  •  معرفی کلی قسمت های Advanced Lighting و انواع روشهای نورپردازی پیشرفته Radiosity , Light Tracer

دوره آموزشی Revit

دوره آموزشی Revit

رویت نرم افزار مدل سازی برای ساخت اطلاعات ساختمانی ، در رشته های مختلف معماری ، مهندسی ساختمان و سازه ، مهندسی برق ، لوله کشی ، طراحی و پیمانکاری است. امروزه کاربرد بسیاری در طراحی دکوراسیون داخلی دارد. 

سرفصل های مهم دوره: