• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,220,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/03/26
مدرس: سرکار خانم بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,220,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/03/26
مدرس: سرکار خانم بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 500,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/03/30
مدرس: مهندس بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 580,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/03/30
مدرس: مهندس بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,930,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/04/16
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,930,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/04/10
نوع دوره: حضوري
تاريخ شروع: 1398/04/01
نوع دوره: حضوري
قيمت: 0 ريال
تاريخ شروع: 1398/03/01
نوع دوره: غيرحضوري
مخاطبين: عموم شهروندان
قيمت: 7,903,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/04/19
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: مديران , کارشناسان و مشاوران روابط عمومي
قيمت: 5,030,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/04/15
مدرس: مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,090,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/04/10
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري

Pages