• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
نوع دوره: حضوري
قيمت: 7,903,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/20
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: مديران , کارشناسان و مشاوران روابط عمومي
قيمت: 5,030,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
مدرس: مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,090,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/04
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,570,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/16
مدرس: آقای مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 2,870,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/20
مدرس: سرکار خانم مهندس بهناز آزاد
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,380,000 ريال
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,130,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/27
مدرس: مهندس مهرداد حیدری
نوع دوره: حضوري
قيمت: 3,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/31
مدرس: آقای دکتر بهزاد سلیمانی نیسیانی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,010,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/27
مدرس: مهندس محمدرضا موسائی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,740,000 ريال
نوع دوره: غيرحضوري
قيمت: 1,060,000 ريال
نوع دوره: غيرحضوري

Pages